niebo stóp

niebo się przed przed nami uchyla
niechcący
ptak przykleja się do stóp