człowiek nic

człowiek wchodzi w skład

niezliczonych racji

przeciw nim

ma warownię

ja w 10 000 000
000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000
000

sekundach

rozproszonych do po nic