czas w żołądku

czas ucieka w górę rzeczy
świat oddycha w liczbie
obrazy gotują się w żołądku